Ακούμε – Μελετάμε – Προτείνουμε – Εφαρμόζουμε ιδέες  που φέρνουν αποτελέσματα

Συνδυάζοντας τη φιλοσοφία μας, την εμπειρία μας  και μια σειρά αξιόπιστων επικοινωνιακών εργαλείων και μεθόδων τελευταίας τεχνολογίας, χτίζουμε δυνατές μάρκες αλλά και σχέσεις με πελάτες.
Η αποστολή μας είναι ξεκάθαρη.
Βοηθάμε τους πελάτες να ξεχωρίσουν από το πλήθος.
Μετατρέπουμε τη στρατηγική μας σκέψη σε μεγάλες ιδέες, αναπτύσσουμε δημιουργικά επικοινωνιακά ευρήματα που εισάγουν τους πελάτες σε πιο ουσιαστικές και πολύτιμες σχέσεις με μια μάρκα.
Oι υπηρεσίες μας αναλυτικά:

Paramount Media

Στρατηγική Media
Προγραμματισμός Media
Αγορά Media
Τηλεόραση
Ραδιόφωνο
Τύπος
Εξωτερική διαφήμιση

Paramount Digital

Digital Marketing
SEO / PPC
Social Media Management
Email Marketing
Web design / Development
E-business consulting
Interactive Media

Paramount Creative

Branding
Εταιρική ταυτότητα
Συσκευασία
Έντυπα
Αφίσα
Καταχωρήσεις
Τηλεοπτικές παραγωγές
Ραδιοφωνικές παραγωγές
Direct Mail
Δημιουργικό Παρουσιάσεων
Εκτυπώσεις
Ψηφιακές παραγωγές
Φωτογράφηση

Special Events
Ιδέα
Προγραμματισμός εκδηλώσεων
Υπαίθρια Εvents
Παρουσιάσεις
Εταιρικές εκδηλώσεις